Werkwijze en kosten

Geplaatst op door

In alle trajecten wordt gewerkt met afwisselende, inspirerende en huiswerkopdrachten, die in de gesprekken worden besproken. Hierdoor wordt duidelijk wat je wil, wat reëel is en krijg je praktische handvatten hoe je elke keer een stap in de gewenste richting kunt zetten. In de gesprekken wordt soms gewerkt met rollenspellen. Van de gecoachte wordt gevraagd van elk gesprek een verslag te maken voor eigen reflectie en een optimale afstemming met de coach. De gesprekken vinden in Wageningen plaats of op een locatie via Het Coachhuis. Als de situatie zich ervoor leent, kunnen het gesprek buiten plaatsvinden. De begeleiding varieert van een of enkele adviesgesprekken tot 4-12 gesprekken in een loopbaan- of outplacementtraject. Er is altijd een (vrijblijvend) kennismakings- of intakegesprek.

De kosten bedragen € 130,- per uur voor organisaties (ex btw) en € 90,- per uur (ex btw) voor particulieren.